Natural blackening of steel
   08/13/2019 15:38:28    0 Komentáře
Naturálne černenie ocele

Černenie ocele je povrchová úprava materiálu, ktorá súčasne dodaný farebný vzhľad materiálu a ochráni ho a konzervuje naraz. Je najmä vhodná pre pre oxidovateľné ocele. Ide o klasický spôsob povrchovej úpravy oxidáciou.

Predpokladom pre vytvorenie kvalitného a bezchybného čierneho povlaku je predovšetkým precízna odmastenie. V prípade korózie, alebo ak sú na upravovaných súčastiach okuje, treba tieto chyby odstrániť pieskovaním.

Černenie sa vykonáva ponorením ocele do špeciálnej vriacej kúpeľa o teplote okolo 140 ° C.

Výsledkom je potom vytvorenie konverzný oxidové vrstvy na povrchu černěných dielov o sile asi cca 1μm. Súčasne vďaka vhodným konzervačným prostriedkom zvýšuje koróznej odolnosti ocele.

Výhodou takto vykonanej povrchovej úpravy je docielené pekného dekoratívneho vzhľadu materiálu, väčšej odolnosti voči korózii, dlhá životnosť, dobrá oteruvzdornosť. Ďalšou výhodou alkalického černenie je malá hrúbka oxidové vrstvy, vďaka ktorej sa nemenia rozmery takto povrchovo upravených súčiastok.